Przekazywanie bezpłatnych próbek wyrobów produkowanych przez przedsiębiorcę traktowane jest jako nieodpłatna dostawa towarów, która nie podlega opodatkowaniu VAT-em. Wchodząca w tym roku w życie zmiana ustawy o VAT, sytuacji tej nie zmienia. W inny sposób natomiast, reguluje samo pojęcie próbki.

Przedsiębiorca często rozdaje próbki swoich wyrobów klientom, kontrahentom, czy nawet własnym pracownikom - działanie to uchodzi za jedno z bardziej skutecznych narzędzi promocyjnych i reklamowych. Wręczanie takiej niewielkiej części towarów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Co warto mieć jednak na uwadze, od wiosny tego roku obowiązuje nowa definicja próbki.

Zasadą jest opodatkowanie

Dokonując nieodpłatnego przekazania towarów, od których na etapie zakupów przedsiębiorca miał prawo odliczyć VAT jest z reguły uznawane przez ustawę o VAT za odpłatną dostawę podlegającą opodatkowaniu. Są jednak wyjątki. Jednym z nich jest przekazanie próbek. Oznacza to, że takie wydanie nie będzie wymagało naliczania podatku.

Wręczając próbki przed 1 kwietnia

Obecna definicja przekazywanej bezpłatnie przez firmę próbki przestaje obowiązywać od 1 kwietnia. Do tego czasu jednak za próbkę uznawana jest mała ilość konkretnego produktu, która ma taki sam jak sprzedawany przez przedsiębiorcę produkt skład, tj. posiada te same właściwości fizyczne, fizykochemiczne, chemiczne i biologiczne. Mała ilość (lub wartość) oznacza, iż próbka nie może być przekazywana w celach handlowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 14.02.2012r. o sygn. IPPP2/443-1257/11-4/MM, potwierdza, iż podatnik, zajmujący się sprzedażą artykułów medycznych i ortopedycznych prawidłowo zaliczał do próbek przekazywane nieodpłatnie klientom defibrylatory. Działanie podatnika służy umożliwieniu klientom sprawdzenia cech produktu, a także zbadaniu przewagi konkurencyjnej firmy na rynku, przez co pozbawione jest charakteru handlowego i nie musi być opodatkowane podatkiem VAT. Dodatkowo, co warto zaznaczyć, ten takie przekazanie spełniało wymóg ilościowy, gdyż wskaźnik procentowy wartości przekazanych próbek w stosunku do sumy wartości towarów wydanych odpłatnie i nieodpłatnie w ciągu pięciu lat wynosi tylko około 0,5%.

Zmiany na wiosnę

Nowe pojęcie próbki jest szersze - zmieniona ustawa o VAT odchodzi przede wszystkim od ograniczenia ilościowego. Próbką będzie nie tylko niewielka ilość konkretnego towaru, ale i jego egzemplarz. Będzie on musiał mieć formę, która pozwoli na ocenę cech i właściwości prezentowanego towaru, a podatnik przekazując egzemplarz lub jego małą ilość ma mieć na celu:
- promocję towar oraz
- nie zaspokajać zasadniczo w ten sposób potrzeb ostatecznego odbiorcy swoich produktów, z wyjątkiem, kiedy to zaspokojenie potrzeb konsumenta stanowi nierozerwalną część promocji produktu oraz skłania konsumenta do zakupu promowanego towaru.

Poza tym, pamiętać trzeba będzie o odpowiednim oznakowaniu, tak by wynikało z niego, że jest to próbka.

Katarzyna Miazek, Tax Care
Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care