Skoro podopieczni organizacji świadczą usługi, za które pobiera ona opłaty, to powinna płacić VAT, nawet jeśli jej celem jest kształcenie i przeklasyfikowanie zawodowe
Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej prowadzi Centrum Integracji Społecznej (CIS). Organizuje ono zajęcia integracyjne oraz przygotowania zawodowego dla osób, które podlegają wykluczeniu społecznemu.
Uczestnikami zajęć są m.in. osoby długotrwale bezrobotne, uzależnione od alkoholu, zwalniane z zakładów karnych. Podopieczni CIS wykonują prace na rzecz zewnętrznych podmiotów, np. zakładów gospodarki mieszkaniowej.