Dofinansowanie kursów tak jak inne świadczenia od pracodawcy jest przychodem zatrudnionych. W niektórych przypadkach zostanie jednak objęte zwolnieniem podatkowym

Czy po opłaceniu kursu trzeba zapłacić podatek

Firma kieruje pracowników na kurs języka angielskiego biznesowego, opłacając im połowę kosztów nauki i podręczników. Celem kursu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników. Zajęcia odbywają się poza godzinami pracy. Czy dofinansowanie kursu i podręczników podlega opodatkowaniu, a pracodawca musi potrącać zaliczkę na podatek?

Czy dopłata do studiów jest zawsze bez PIT

Podatniczka zamierza podjąć z własnej inicjatywy studia podyplomowe niezwiązane z charakterem wykonywanej pracy. Zastanawia się, czy nie wystąpić do pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia. Czy w takim wypadku mogłaby liczyć na zwolnienie podatkowe?

Czy zleceniobiorca zawsze płaci podatek

Firma współpracuje z kilkoma osobami na podstawie umów zlecenia. Finansuje im koszt udziału w szkoleniach zawodowych wraz z dojazdem i zakwaterowaniem. Czy cała wartość dofinansowania podlega opodatkowaniu?

Czy studia pracownika mogą być kosztem firmy

Spółka rozpoczyna budowę hali sportowej, która będzie stanowiła źródło jej przychodów. Firma wyraziła zgodę na dofinansowanie studiów podyplomowych jednego z pracowników na kierunku zarządzanie organizacjami sportowymi. Zdobyte wykształcenie pracownika będzie wykorzystane po uruchomieniu obiektu. Czy dofinansowanie studiów spółka może zaliczyć do kosztów?

Czy usługi szkoleniowe zawsze są bez VAT

Firma transportowa chce sfinansować zatrudnionym kierowcom szkolenie z zakresu doskonalenia techniki jazdy. Czy zawsze usługi szkoleniowe zmierzające do podniesienia kwalifikacji są zwolnione z VAT?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej:
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE pytania.