Świadczone przez szkoły nauki jazdy usługi kształcenia osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Swoje rozliczenia jednak ośrodki takie będą musiały rejestrować za pomocą kas fiskalnych.

Ustawodawca nie wskazuje na zwolnienie wprost. Zgodnie jednak z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług zwolnieniu przedmiotowemu od obowiązku naliczania podatku VAT podlegają usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego. Muszą one być jednocześnie prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach. Ponieważ organizowanie kursu nauki prawa jazdy spełnia powyższe warunki kurs ten może być zwolniony z VAT-u.

Nauka jazdy jako usługa kształcenia zawodowego