Część przedsiębiorców zwolnionych w ubiegłym roku z obowiązku rejestracji sprzedaży za pomocą kas fiskalnych utraci preferencję od 1 marca 2013 r. - mówi Michał Galejczuk, doradca podatkowy, partner w Polish Advisory Group.
Od tego roku dwa limity zwolnienia z obowiązku posiadania kas fiskalnych w wysokości 20 tys. zł (dla nowych firm) i 40 tys. zł (dla kontynuujących działalność) zostały zastąpione jednolitym progiem 20 tys. zł. Jak stosują nowy limit podatnicy, w przypadku których w 2012 r. obroty przekroczyły 20 tys. zł, ale były nie większe niż 40 tys. zł?
W przypadku podatników, którzy spełniali warunki do zwolnienia zgodnie ze starymi przepisami, lecz w 2012 r. przekroczyli nowy, niższy limit obrotu, zwolnienie wygasa od 1 marca 2013 r. Wynika to z przepisów przejściowych do rozporządzenia ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r., poz. 1382).
Najlepiej zilustrować to przykładem. Wyobraźmy sobie dwóch podatników. Obrót jednego wyniósł w 2012 r. 22 tys. zł, drugiego – 19 tys. zł. Pierwszy z nich będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przy pomocy kasy fiskalnej począwszy od początku marca. Z kolei drugi przedsiębiorca będzie zwolniony z tego obowiązku, o ile w 2013 r. nie przekroczy limitu 20 tys. zł obrotu.
Nowością jest stosowanie limitu proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności. Na czym ta zasada polega w praktyce?
Zgodnie z nowym rozporządzeniem limit 20 tys. zł dotyczy wszystkich przedsiębiorców zarówno nowych, jak i prowadzących już działalność. W stosunku do podatników, którzy w danym roku rozpoczęli sprzedaż, jest on obliczany w proporcji do okresu jej wykonywania.
Przykładowo, jeśli sprzedawca rozpocznie działalność od 1 lipca 2013 r., limit w jego przypadku będzie proporcjonalnie mniejszy i wyniesie 10 tys. zł. Jeśli faktyczny obrót okaże się wyższy niż ta kwota, zwolnienie utraci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym podatnik przekroczy próg.
A jak postępują przedsiębiorcy, którzy sprzedaż rozpoczęli w ubiegłym roku?
Osoby, które rozpoczęły sprzedaż w 2012 r., limit 20 tys. zł stosują bez względu na okres jej prowadzenia. W konsekwencji podatnik, który w całym ubiegłym roku kwoty tej nie przekroczył, od początku 2013 r. jest również zwolniony z ewidencjonowania przy pomocy kasy fiskalnej. Jeśli jednak w tym roku limit przekroczy, to kasę będzie musiał stosować po upływie dwóch miesięcy, licząc od miesiąca, w którym do tego doszło.
Nowe regulacje nie przewidują już zwolnienia przedmiotowego dla szkół nauki jazdy. Od kiedy te podmioty muszą bezwzględnie posiadać kasy?
Niestety, nowe rozporządzenie nie przewiduje zwolnienia szkół nauki jazdy z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Tacy podatnicy dotychczasowe zwolnienie utracą, począwszy od 1 marca 2013 r. Taką datę przewidują przepisy przejściowe dla podatników spełniających warunki do zwolnienia w świetle poprzedniego rozporządzenia, którym jednak zgodnie z nowym rozporządzeniem preferencja już nie przysługuje. Natomiast obowiązek posiadania przez nich kasy będzie uzależniony od przekroczenia nowego limitu.