Jeżeli kupujący przekazuje sprzedawcy pieniądze na pokrycie kosztów wysyłki towarów, to takie kwoty nie są opodatkowane podatkiem od towarów i usług – tak w interpretacji indywidualnej z 19 lutego 2013 r. zdecydował dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Dotychczas organy podatkowe (przykładowo dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w piśmie z 7 grudnia 2011 r. nr ILPP1/443-1192/11-4/MS) twierdziły odwrotnie, o czym informowaliśmy w DGP nr 246/2012.
Podatnik sprzedaje towary w ramach aukcji internetowych w serwisie Allegro.pl oraz w sklepie internetowym. Oferowane przez niego produkty są dostarczane do kupujących za pośrednictwem Poczty Polskiej. Po dokonaniu zakupu klienci są zobowiązani do przesłania jednym przelewem nie tylko umówionej ceny, lecz także kwoty odpowiadającej kosztom wysyłki. Po otrzymaniu pieniędzy podatnik zleca Poczcie Polskiej transport towarów.
Jednak umowę zawiera z pocztą w imieniu kupującego, działając jako jego pełnomocnik. Kupujący udziela pełnomocnictwa sprzedawcy automatycznie – o czym stanowi regulamin na stronie internetowej. Sprzedawca otrzymuje więc dorozumiane pełnomocnictwo. Podatnik nabrał wątpliwości, czy kwotę na pokrycie kosztów wysyłki, którą otrzymuje od kupującego, powinien opodatkować VAT.