Warto korzystać z systemów informatycznych zapewniających ciągłość rejestracji dokumentów wychodzących i ustanowić wewnętrzne procedury ich akceptacji - mówi Tomasz Wagner, doradca podatkowy w Ernst & Young.
NSA w wyroku z 10 kwietnia 2013 r. (sygn. akt I FSK 359-371/12) przesądził, że spółka musi zapłacić VAT z faktur, które fałszował jej pracownik. Czy przedsiębiorcy powinni na bieżąco sprawdzać rejestry faktur i miesięczne deklaracje VAT?
Choć wyrok ten może być pewnego rodzaju ostrzeżeniem, to nie powinien jednak powodować zwiększenia zamieszania wśród przedsiębiorców. Dotyczy to w szczególności podatników zatrudniających wykwalifikowaną kadrę pracowniczą, związaną często zasadami etyki zawodowej, których naruszenie może oznaczać dla nich daleko surowsze konsekwencje niż jednorazowa dolegliwość wynikająca z postępowania karnego skarbowego.