Już 134 podmioty sprzedające np. paliwo wpłaciły kaucję gwarancyjną i trafiły na listę ministra finansów. Potwierdzają tym samym, że nie są oszustami wyłudzającymi podatek VAT.
Szybko rośnie liczba firm, u których zakup towarów, głównie paliw, objętych solidarną odpowiedzialnością (tj. sprzedawcy i nabywcy za odprowadzenie VAT) jest bezpieczny. W takim przypadku bowiem nie ma ryzyka, że nabywca będzie musiał uregulować podatek od zakupu, jeżeli sprzedawca tego nie zrobi. Taki komfort daje swoim kontrahentom sprzedawca, który wpłacił do właściwego urzędu skarbowego kaucję gwarancyjną i znalazł się w wykazie ministra finansów (dostępnym na stronie www.mf.gov.pl). Od 1 października trafiły do niego już 134 podmioty.
Leszek Wieciech, prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, przyznaje, że przedsiębiorcy chętnie korzystają z instytucji kaucji gwarancyjnej. Na listę wpisują się te podmioty, które chcą być wiarygodne.