Postanowienie prokuratury o umorzeniu postępowania karnego nie oznacza, że urząd nie może zarzucić podatnikowi wystawiania pustych faktur.
Dyrektor urzędu kontroli skarbowej określił przedsiębiorcy zobowiązanie w VAT. Według UKS zawyżył on podatek naliczony za zakup usług kolportażu materiałów informacyjnych oraz obsługę imprez i akcji informacyjnych. Urzędnicy uznali, że faktury, z których przedsiębiorca odliczał VAT, nie dokumentowały rzeczywistych transakcji między nim a rzekomym usługodawcą.
W odwołaniu przedsiębiorca zarzucił UKS wybiórczą analizę materiału dowodowego. Podkreślał, że urzędnicy wzięli pod uwagę zeznania wystawcy faktur i różnych świadków, ale składane tylko w toku postępowania prowadzonego przez prokuraturę. Argumentował, że organy powinny przeprowadzić własne postępowanie dowodowe i przesłuchać konkretnych jego kontrahentów. Dyrektor izby skarbowej nie zmienił decyzji. Podkreślił, że ze złożonych w prokuraturze zeznań, m.in. hostessy, która uczestniczyła w jednej z akcji informacyjnych, wynikało, że wystawcy faktur nie brali udziału w tej imprezie. Nigdy też nie byli na miejscu, gdzie się ona odbywała, ani nie wysyłali tam swoich pracowników.