Rzecznik praw obywatelskich wnioskuje do ministra finansów, by zbadał sprawę blokowania na rachunkach bankowych podatników kwot przewyższających wierzytelność zajętą np. przez fiskusa. Zwraca się też do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały rozstrzygającej, jak opodatkować VAT wniesienie aportu do spółki kapitałowej.

Praktyka banków

Do rzecznika trafiły skargi – o czym pisze do ministra finansów (w piśmie RPO-723878/V/13/EG) – na to, że banki dokonują blokady na wszystkich rachunkach należących do podatnika do wysokości egzekwowanej np. przez naczelnika urzędu skarbowego kwoty, nawet gdy na jednym z kont są wystarczające środki na uregulowanie należności. Dlatego podatnik ma ograniczony dostęp do pieniędzy, które znacznie przewyższają egzekwowaną kwotę. Z przeprowadzonego przez RPO postępowania wyjaśniającego wynika, że taka praktyka banków jest nieprawidłowa. Umacnia go w tym pismo departamentu administracji podatkowej MF z 3 czerwca 2013 r. (nr AP8/066/264/LRW/13/RWPD-31145/RD-54191).