Już od 1 października zaczną obowiązywać przepisy nakładające obowiązek rozliczania VAT przez nabywców prętów stalowych.
Nowelizacja ustawy o VAT i ordynacji opublikowana została w Dzienniku Ustaw z 5 września, poz. 1027. Wprowadza ona mechanizmy mające na celu przeciwdziałanie oszustwom w obrocie tzw. towarami wrażliwymi. Ma temu służyć: rozszerzenie katalogu towarów, w stosunku do których stosuje się opodatkowanie według odwrotnego obciążenia (objęte nim zostaną m.in. pręty stalowe, miedź; podatek w takim wypadku odprowadza kupujący, a nie sprzedający), ograniczenie możliwości rozliczania się za okresy kwartalne oraz wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej nabywców za zobowiązania podatkowe sprzedawców niektórych towarów wrażliwych, takich jak paliwa, złoto nieobrobione, niektóre wyroby stalowe.

Zyskają OPP

W nowelizacji znalazły się ponadto inne zmiany dotyczące opodatkowania VAT. Zmodyfikowane zostało m.in. zwolnienie z zapłaty podatku dotyczące darowizn produktów żywnościowych dla organizacji pożytku publicznego. Usunięto z niego ograniczenie podmiotowe, co oznacza, że produkty spożywcze bez VAT będą mogli przekazywać OPP nie tylko producenci, ale również sprzedawcy, hurtownicy, restauratorzy i inni dystrybutorzy żywności.

Rozszerzony katalog

Ustawa nowelizuje ponadto przepisy określające moment powstania obowiązku podatkowego, które są jeszcze w okresie vacatio legis i wejdą w życie 1 stycznia 2014 r. Do najważniejszych należy rozszerzenie katalogu czynności, w przypadku których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, na usługi dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu. W efekcie moment powstania obowiązku podatkowego będzie identycznie określony zarówno w przypadku dostaw, jak i dystrybucji takich mediów.
Nowelizacja zacznie obowiązywać 1 października 2013 r. Szybciej, bo już 20 września (tj. po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia), wejdą w życie przepisy dotyczące kaucji gwarancyjnej przy solidarnej odpowiedzialności.
Etap legislacyjny
Opublikowane w Dzienniku Ustaw