Już od 1 października zaczną obowiązywać przepisy nakładające obowiązek rozliczania VAT przez nabywców prętów stalowych.
Nowelizacja ustawy o VAT i ordynacji opublikowana została w Dzienniku Ustaw z 5 września, poz. 1027. Wprowadza ona mechanizmy mające na celu przeciwdziałanie oszustwom w obrocie tzw. towarami wrażliwymi. Ma temu służyć: rozszerzenie katalogu towarów, w stosunku do których stosuje się opodatkowanie według odwrotnego obciążenia (objęte nim zostaną m.in. pręty stalowe, miedź; podatek w takim wypadku odprowadza kupujący, a nie sprzedający), ograniczenie możliwości rozliczania się za okresy kwartalne oraz wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej nabywców za zobowiązania podatkowe sprzedawców niektórych towarów wrażliwych, takich jak paliwa, złoto nieobrobione, niektóre wyroby stalowe.

Zyskają OPP