Najnowsza nowelizacja przepisów o podatku VAT ma przeciwdziałać wyłudzeniom w obrocie m.in. wyrobami stalowymi i paliwami. Czeka już tylko na podpis prezydenta.
Bronisław Komorowski ma na to czas do 2 września. Jeśli zaaprobuje uchwaloną ostatnio przez parlament nowelizację ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), to zmiany wejdą w życie już z początkiem października.

Tracą budżet i uczciwe firmy