Skala wyłudzeń VAT w Polsce sięga od kilkunastu do ponad 50 mld zł rocznie. W walce z nimi mają pomóc rozwiązania, które właśnie wchodzą w życie.
Od dwóch lat odwrotne obciążenie funkcjonuje w Polsce w obrocie złomem. Od 1 października obejmie handel wszystkimi towarami wymienionymi w załączniku nr 11 do ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Chodzi m.in. o pręty stalowe.
Odwrotne obciążenie polega na tym, że VAT odprowadza do urzędu skarbowego nabywca towaru. Jest on jednocześnie uprawniony do odliczenia podatku naliczonego. W efekcie cena za kupowany przezeń wyrób jest ceną netto. Dzięki temu mechanizmowi rozliczania sprzedawca nie ma możliwości oszukać państwa, czyli np. zainkasować pieniędzy razem z VAT, ale nie odprowadzić go do urzędu skarbowego.