Mechanizm nie uszczelnił systemu podatkowego. Skala oszustw w branży paliwowej wciąż jest duża. Sprawdza się natomiast odwrotne obciążenie.
Ponad pół roku od wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności nabywcy i sprzedawcy branża paliwowa przyznaje, że rozwiązania te niewiele pomogły. Szacuje, że wyłudzenia na paliwach wynoszą obecnie ok. 6 mld zł podatku rocznie.
Efektywnym rozwiązaniem, eliminującym wyłudzenia VAT, okazało się natomiast odwrotne obciążenie. Ma ono jednak ograniczone działanie, bo dotyczy wyłącznie produktów wprost wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Nie obejmuje więc wszystkich towarów, którymi obraca branża złomowa czy stalowa.