Wykonawca, któremu zleceniodawca z powodu upadłości nie oddał pieniędzy stanowiących zabezpieczenie wykonania umowy, nie może pomniejszyć o tę kwotę dochodu do opodatkowania. Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.
Spółka budowlana dowiedziała się, że jej zleceniodawca został postawiony w stan upadłości likwidacyjnej. Na liście wierzytelności, które zgłosiła sędziemu komisarzowi, uwzględniła 30 tys. zł z tytułu kaucji gwarancyjnych potrąconych z należnego jej wynagrodzenia. Podobna sytuacja dotyczyła kilku innych jej zleceniodawców.
Uważała, że jeśli nie odzyska kaucji gwarancyjnych w trakcie postępowania upadłościowego, to w chwili gdy jej dłużnicy zostaną wykreśleni z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej, będzie mogła zaliczyć te kwoty do swoich kosztów podatkowych. We wniosku o wydanie interpretacji przekonywała, że potrącenie kaucji służyło uzyskiwaniu przez nią przychodów.