Podatnicy wciąż toczą spory z organami podatkowymi o to, czy przedsiębiorca, który wystawił fakturę z wykazaną kwotą podatku, mimo że nie było do tego podstaw, może ją skutecznie skorygować. Czy ma do tego prawo?
Chodzi tu o dość szczególną fakturę, często nazywaną – niespecjalnie trafnie – pustą. Przykładowo podatnik wystawił fakturę w związku z planowaną transakcją, która jednak z różnych powodów nie doszła do skutku.
Zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), który jest odzwierciedleniem art. 203 dyrektywy 2006/112 – jeżeli dany podmiot wystawił fakturę z wykazaną kwotą podatku, to musi go zapłacić.