W wyroku z 14 sierpnia 2013 r. (sygn. akt I FSK 1198/12) Naczelny Sąd Administracyjny odniósł się do możliwości wystawienia zbiorczej faktury korygującej. Jakie wnioski płyną z tego orzeczenia?
Zbiorczą korektę reguluje par. 13 ust. 3 rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. w sprawie m.in. wystawiania faktur (Dz.U. nr 68, poz. 360). Przewiduje on, że w przypadku gdy podatnik udziela rabatu w stosunku do: (a) wszystkich dostaw towarów lub usług, (b) na rzecz jednego podatnika, (c) w danym okresie, wówczas faktura korygująca może zostać wystawiona w formie nieco uproszczonej. Warunkiem jest jednak spełnienie trzech powyżej zaznaczonych warunków. Uproszczenie polega na braku konieczności indywidualnego odnoszenia się w korekcie do każdej wystawionej w tym okresie faktury. To bardzo dobra formuła dla podatników, którzy wystawiają kontrahentom wiele takich dokumentów.
Sprawa, którą rozstrzygał NSA, dotyczyła podatnika, który chciał wystawiać korektę zbiorczą w odniesieniu do wszystkich dostaw, ale tylko pewnych rodzajów towarów – natomiast nie wobec wszystkich dostaw wszelkich towarów i usług wykonanych w danym okresie na rzecz danego kontrahenta.