W dobie internetu osoby nieprowadzące regularnej działalności gospodarczej powszechnie dokonują sprzedaży różnych towarów. Czy automatycznie stają się podatnikami VAT?
Definicja podatnika VAT jest bardzo trudna. Jednym z wyznaczników posiadania takiego statusu jest prowadzenie działalności (lub zamiar jej prowadzenia) w sposób stały, czyli nieokazjonalny. Podatnikiem VAT zasadniczo są podmioty profesjonalnie prowadzące działalność gospodarczą. Natomiast transakcje dokonywane przez inne osoby (obrót nieprofesjonalny) objęte są przepisami podatku od czynności cywilnoprawnych.
Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-230/94 Renate Enkler czynności okazjonalne nie są uwzględnione w definicji działalności gospodarczej wynikającej z dyrektywy VAT. Warto wspomnieć tu stanowisko rzecznika generalnego Trybunału w tej sprawie. Wynika z niej, że „nawet jeśli dana działalność charakteryzuje się cechami działalności określonej w art. 42, nie może ona zostać uznana za »działalność gospodarczą«, która podlega obowiązkowo wspólnemu systemowi VAT, jeżeli jest ona wykonywana sporadycznie, to znaczy bez pewnego stopnia stałości i ciągłości”.