Jeśli senatorowie nie wprowadzą poprawek do ustawy likwidującej zwrot VAT trzeba będzie się pośpieszyć z zakupami budowlanymi.

W środę Senat zajmie się ustawą o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Nowy program wspierający mieszkalnictwo – Mieszkanie dla Młodych (MdM) zostanie sfinansowany z likwidacji innej formy wsparcia tj. zwrotu części VAT na materiały budowlane. O taką rekompensatę mogą ubiegać się wszystkie osoby budujące systemem gospodarczym lub remontujące swoje mieszkania i domy. Senackie komisje, które rozpatrywały już uchwaloną przez Sejm ustawę o MdM, wnoszą o jej przyjęcie bez poprawek. To by oznaczało, że los zwrotu VAT w obowiązującej formule jest przesądzony. W latach 2014-2018 zostanie on stopniowo wygaszony, przy czym ostateczną datą poniesienia wydatków nim objętych będzie 31 grudnia 2013 r.

ikona lupy />
Zwrot części VAT na materiały budowlane / Dziennik Gazeta Prawna

A co z osobami, które koszty zakupu materiałów budowlanych będą ponosić od 1 stycznia 2014 r.? Tylko nieliczni skorzystają ze zwrotu VAT w nowym okrojonym kształcie, który przewiduje ustawa o MdM. W uproszczeniu – skorzystają z niego tylko ludzie młodzi (do 35 lat) i tylko w związku z określoną inwestycją. Po pierwsze, przedsięwzięcie musi być realizowane na podstawie pozwolenia na budowę wydanego po 1 stycznia 2014 r. (zwrot nie będzie dotyczył remontu). Po drugie, powierzchnia użytkowa domu lub mieszkania (powstałego w wyniku adaptacji budynku) nie będzie mogła przekroczyć odpowiednio 100 mkw i 75 mkw (limity wyższe o 10 mkw będą przysługiwały rodzinom z przynajmniej trójką dzieci). Po trzecie zwrot będzie dotyczył wyłącznie wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2018 r.

Więcej o skutkach wprowadzanych ograniczeń w zwrocie VAT dla osób realizujących inwestycję budowlaną na podstawie pozwoleń wydanych do końca 2013 r. będzie można przeczytać jutro (15 października) w Dzienniku Gazecie Prawnej i na stronie www.gazetaprawna.pl.