Przed poniesieniem wydatków remontowych i budowlanych należy sprawdzić, czy na pewno są one objęte zwrotem VAT - uważa Sebastian Chechliński, starszy komisarz skarbowy, referat czynności sprawdzających w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Poznaniu.

Tylko do końca roku obowiązuje ustawa o zwrocie VAT za materiały budowlane. Jest duże zainteresowanie zwrotem?

Koniec roku zawsze jest okresem, w którym zwiększa się liczba składanych wniosków, bo o zwrot można się ubiegać nie częściej niż raz w roku. Ten rok jest jednak szczególny. Od 1 stycznia 2014 r. traci moc ustawa regulująca zasady zwrotu (ustawa z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym; Dz.U. nr 177, poz. 1468 z późn. zm. – przyp. red.). Liczne pytania i telefony do urzędu skarbowego świadczą o tym, że wiele osób jest zdezorientowanych. Tłumaczymy, że należy się skupić na zakupie do końca roku materiałów budowlanych, który będzie uprawniał do zwrotu w kolejnych latach. Dotyczy to głównie wydatków remontowych, gdyż możliwość zwrotu części takich kosztów się kończy.

Kto powinien się pośpieszyć z zakupami?

Pośpieszyć się muszą osoby ponoszące wydatki związane z remontem (czynnościami niewymagającymi pozwolenia na budowę). Aby można było uzyskać zwrot na dotychczasowych zasadach, faktury muszą być wystawione do 31 grudnia 2013 r. Ta sama zasada dotyczy osób, którym zostało już wydane (lub zostanie wydane do końca tego roku) pozwolenie na budowę. Nowa ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (dalej: ustawa MdM) w pewnym zakresie utrzymuje system zwrotu. Nie daje jednak możliwości odzyskiwania wydatków remontowych. Inwestycje budowlane będą objęte zwrotem, ale po spełnieniu określonych wymogów. Jednym z nich jest to, aby przedsięwzięcie było realizowane na podstawie pozwolenia wydanego po 1 stycznia 2014 r., także wydatki muszą być po tej dacie.

Co kupić, aby zapewnić sobie zwrot na obecnych zasadach?

Zwracam uwagę, żeby ponosić wydatki objęte zwrotem, czyli kupować materiały budowlane, na które stawka VAT wzrosła po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Jeśli chodzi o remont, warto kupić np. panele podłogowe, armaturę sanitarną, płytki, okna czy drzwi, ale już nie farby, rozpuszczalniki, gniazdka, w przypadku których odliczenie nie przysługuje. W przypadku budowy dobrze jest zainwestować np. w pokrycie dachu, jednak VAT z faktur na konstrukcję drewnianą dachu, opłotowanie czy zakup kostki brukowej nie podlega zwrotowi. Do zwrotu nie kwalifikują się faktury z 8-proc. stawką VAT, czyli wystawione za usługę. Dotyczy to też sytuacji, gdy kupujemy towar, którego montaż wymaga fachowej ręki i wraz z taką usługą go nabywamy. Wówczas do całości zastosowanie ma 8-proc. stawka VAT. Inny często powtarzany błąd to ubieganie się o zwrot z tytułu opłaty przyłączeniowej do sieci gazowej czy energetycznej. Zakup materiałów do takiego przyłącza (rury, kable) jest objęty zwrotem VAT, ale opłata już nie.

Na co jeszcze powinniśmy zwracać uwagę?

Listę materiałów budowlanych objętych zwrotem określa obwieszczenie ministra infrastruktury z 3 września 2010 r. (Dz.Urz. MI nr 11, poz. 35). Posługuje się ono symbolami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, co może być mylące. Jeśli dany towar jest objęty 23-proc. stawką VAT (tak jest w przypadku materiałów budowlanych), wystawca faktury nie ma obowiązku podawać symbolu PKWiU na fakturze. Zatem sprzedawcy z reguły go nie wskazują lub podają numer nieodpowiadający ściśle oferowanemu produktowi. Nie sugerujmy się więc numerami PKWiU, ale patrzmy na opis towaru w obwieszczeniu i porównujmy go z tym, co kupujemy. Na przykład sklep oferował towar o nazwie: kamień elewacyjny. W rzeczywistości nie był to kamień, tylko płytki o fakturze i kolorze kamienia. Kamień naturalny nie podlega odliczeniu, ale płytki tak.

Z samym złożeniem wniosku nie trzeba się śpieszyć...

Zgadza się. Do zwrotu VAT na dotychczasowych zasadach uprawniają faktury wystawione od 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2013 r., przy czym to właśnie data ponoszenia wydatków decyduje o tym, do kiedy musimy złożyć wniosek. Przykładowo dla najstarszych faktur (tych z lat 2004–2005) jest to koniec przyszłego roku, a o zwrot z faktur wystawionych w latach 2012–2013 można się ubiegać do końca 2018 r. Pełną listę terminów składania wniosków określa ustawa MdM, należy się z nią zapoznać przed złożeniem wniosku.

O czym jeszcze należy pamiętać, zanim wystąpimy o zwrot?

Przede wszystkim aktualizujmy księgi wieczyste. Praktyka pokazuje, że w przypadku wydatków remontowych najwięcej problemów związanych jest z tytułem prawnym do lokalu. Kopię dowodu potwierdzającego taki tytułu (np. własność, najem, użytkowanie, przydział lokalu spółdzielczego) trzeba dołączyć do wniosku. Zdarza się, że wniosek składa osoba, która odziedziczyła mieszkanie wiele lat temu i do tej pory nie załatwiła formalności spadkowych, w związku z czym w księdze wieczystej w dalszym ciągu jako właściciel figuruje spadkodawca. Wnioskodawca nie może więc odzyskać zwrotu.

W przypadku budowy do wniosku trzeba dołączyć pozwolenie na nią. Pamiętajmy więc, aby faktury były wystawiane na tę samą osobę, która otrzymała pozwolenie na budowę.

Poza tym należy zadbać o to, aby kopie faktur dołączane do wniosku były czytelne. Zawsze należy też podać numer konta, na który mają być przelane pieniądze (ewentualnie wskazany inny sposób zwrotu). Warto też wpisać we wniosku numer telefonu i nie unikać kontaktu z urzędem skarbowym, gdyż sprawne wyjaśnienie wszystkich wątpliwości pozwoli szybciej odzyskać pieniądze.