Od 1 stycznia 2014 r. w związku ze zmianą momentu powstawania obowiązku podatkowego w VAT zmodyfikowane zostaną reguły odliczania podatku naliczonego. Co to oznacza w praktyce?
Dziś prawo do odliczenia – w przypadku krajowych zakupów towarów i usług – powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę. Jeżeli uzyskał taki dokument przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem lub przed wykonaniem usługi – wówczas prawo do odliczenia przesuwa się do rozliczenia za okres wykonania usługi lub przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel.
Nowe regulacje dotyczące powstania prawa do odliczenia w obrocie krajowym zupełnie zmieniają tę regułę ogólną. Od przyszłego roku prawo do odliczenia VAT naliczonego powstawać będzie w rozliczeniu za okres, w którym „w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy” – przy czym nie wcześniej niż w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.