Przekazywanie prezentów o małej wartości na cele związane z działalnością gospodarczą nie podlega VAT. O czym należy pamiętać w przypadku takich przekazań?
Prezenty małej wartości kojarzą się powszechnie podatnikom z towarami, których jednostkowa cena nabycia lub koszt wytworzenia nie przekraczają kwoty 10 zł netto. Zapomina się natomiast czasami o towarach, których wydawanie musi być przez podatnika ewidencjonowane w sposób umożliwiający identyfikację odbiorców. Tu zastosowanie ma limit 100 zł (roczna, łączna wartość prezentów przekazywanych przez podatnika jednej osobie).
Mimo że ustawodawca nie precyzuje, czy jest to kwota netto, czy brutto, to należałoby raczej przyjąć tę drugą opcję. Po pierwsze, w przepisie użyto sformułowania „wartość”, co odpowiada kwocie, jaką należałoby wydać, aby towar nabyć (czyli z VAT). Po drugie, uzasadnione jest to wykładnią historyczną (poprzednio przepis odwoływał się do ustawy o PIT, w której chodzi o wartość brutto).