Przedsiębiorcy skarżą się na różnicowanie stawek VAT w obrębie tej samej grupy towarów.
Guma do żucia z cukrem opodatkowana jest 23-proc. VAT, a bezcukrowa – stawką obniżoną.
Przedsiębiorcy skarżą się na różnicowanie stawek VAT w obrębie tej samej grupy towarów. Posłanki PO złożyły w tej sprawie interpelację do ministra finansów (nr 21878/13). Podają dwa przykłady: gumy do żucia (stawki różne w zależności od składników) oraz przyprawy ziołowe (23-proc. stawka dla przypraw w czystej postaci i 8-proc. dla niektórych mieszanek z tymi samymi ziołami).
Minister tłumaczy, że towary i usługi podlegające obniżonej stawce VAT zasadniczo identyfikowane są za pomocą Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Gumy do żucia zawierające cukier sklasyfikowane są w grupowaniu PKWiU 10.82.23.0 „Wyroby cukiernicze (bez białej czekolady), z wyłączeniem zawierających kakao”. Z uwagi na to, że produkty wymienione w tym grupowaniu nie znajdują się na liście towarów zwolnionych z VAT ani podlegających obniżonej stawce, stosuje się do nich 23-proc. podatek.
Natomiast gumy do żucia bezcukrowe lub zawierające zamiast cukru syntetyczne środki słodzące (np. sorbitol) są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.89.19.0 „Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane”. Takie towary podlegają opodatkowaniu obniżoną 8-proc. stawką VAT (zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 oraz poz. 48 załącznika nr 3 do ustawy o VAT; t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
MF nie wyjaśniło wątpliwości dotyczących ziół. Stwierdziło, że na krajowym rynku jest bardzo dużo różnych przypraw ziołowych, a także mieszanek sporządzanych na ich bazie. Bez podania nazw konkretnych przypraw trudno jednoznacznie stwierdzić prawidłowość stosowania obniżonej stawki VAT.
Resort zastrzegł także, że analizuje zasadność utrzymywania określonej wysokości opodatkowania konkretnych towarów, w tym gumy do żucia i przypraw ziołowych.