Trwała zabudowa meblowa jest objęta stawką 8-proc., jeśli jej demontaż spowoduje uszkodzenie mebli i pomieszczenia – wyjaśnił minister finansów.
Według MF uszkodzeniem nie będzie pozostawienie otworów montażowych w ścianie czy podłodze.

Zespolone cegłą lub zaprawą

Jako przykład trwałej zabudowy meblowej, do której można stosować obniżoną stawkę podatku, minister podaje zabudowę kuchenną wykonaną z cegły klinkierowej, zespoloną zaprawą murarską ze ścianą i podłogą lokalu. Jej demontaż skutkowałby nie tylko uszkodzeniem mebli, ale i pomieszczenia, w którym się znajdują.
Innym przykładem jest takie zespolenie wykonywanych na wymiar mebli z elementami domu lub mieszkania, które wykorzystuje dodatkowe materiały budowlane, np. cegły czy płyty kartonowo-gipsowe. W tym wypadku demontaż zabudowy powodowałby zarówno uszkodzenie mebli i pomieszczenia, jak i trwałe uszkodzenie dodatkowych materiałów (bez których nie jest możliwe wykorzystanie zabudowy w innym miejscu).

Nie wystarczy kołek ani listwa

W ocenie ministra, aby wykonana na wymiar zabudowa meblowa mogła być uznana za modernizację, nie może funkcjonować tak jak meble wolnostojące.
Obniżona stawka VAT nie może być więc stosowana, gdy wykonana – nawet według indywidualnego projektu – zabudowa meblowa jest przytwierdzana do ściany lub podłogi w sposób, który może być stosowany również przy montażu mebli wolnostojących, np. zakotwiczenie za pomocą kołków lub listew montażowych. W takim wypadku zabudowę można zdemontować i przenieść bez jej uszkodzenia – jak również bez uszkodzenia pomieszczenia – w inne miejsce. MF zastrzega przy tym, że za uszkodzenie nie można uznać pozostawienia w ścianie lub podłodze np. otworów montażowych.

Meble połączone ze ścianą

Minister wyjaśnił, że dla celów VAT nie ma znaczenia to, czy elementy np. korpusów mebli są ze sobą zespolone i jak silne jest to połączenie. Istotne jest dopiero trwałe połączenie tych mebli z elementami obiektu budowlanego. Ma to być tak silne połączenie, że powstaje trwała zabudowa spełniająca jako całość określoną funkcję użytkową.
MF zastrzega, że z uwagi na różnorodność możliwych sytuacji rozstrzygnięcie co do wysokości opodatkowania trwałej zabudowy meblowej wymaga w każdym wypadku szczegółowej i obiektywnej analizy.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 31 marca 2014 r., nr PT10/033/5/133/WLI/14/RD 30577
Była uchwała, spór pozostał
Minister finansów wydał interpretację ogólną w związku z uchwałą siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 czerwca 2013 r. (sygn. akt I FPS 2/13). Wprawdzie sąd uznał, że do trwałej zabudowy meblowej ma zastosowanie obniżony VAT, jednak organy podatkowe coraz częściej w wydawanych interpretacjach kwestionowały taką możliwość. Spór sprowadzał się bowiem do tego, jak rozumieć pojęcie modernizacji budynku lub lokalu (zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym), do których zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT można stosować obniżoną stawkę podatku.