Jeśli zobowiązanie podatkowe już się przedawniło, to nie można odzyskać niesłusznie zapłaconego podatku. Nawet mimo korzystnej interpretacji ogólnej ministra finansów
Pokazuje to sprawa czytelniczki, która od ponad 30 lat jest lokatorką spółdzielczego mieszkania własnościowego. W 2006 r. otrzymała ze spółdzielni ponad 2 tys. zł tytułem zwrotu kosztów wymiany okien w mieszkaniu. Zapłaciła od niego podatek dochodowy (według obowiązującej wówczas skali podatkowej najniższa stawka PIT wynosiła 19-proc., zatem podatek wyniósł ponad 400 zł). Teraz, po ponad siedmiu latach dowiedziała się, że daniny wcale nie musiała płacić. Chciałaby wystąpić o jej zwrot. Niestety, nie będzie to możliwe z uwagi na upływ terminu przedawnienia.
Brak opodatkowania zwrotu wydatków remontowych otrzymanego od spółdzielni mieszkaniowej minister finansów przesądził w interpretacji ogólnej z 17 marca 2009 r. (nr DD3/033/33/KDJ/09/209). Anna Kucharska, doradca podatkowy w Mazars, zwraca uwagę, że dotyczyła ona podatników, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokalu: lokatorskie lub własnościowe.
Skoro czytelniczka zapłaciła PIT od zwrotu wydatków mieszkaniowych w zeznaniu za 2006 r., to aby wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, musiałaby złożyć skuteczną korektę tego rozliczenia. – Niestety, jest to już niemożliwe z uwagi na upływ terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego za 2006 rok – tłumaczy Anna Kucharska. Przypomina, że termin ten wynosi pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
Mimo interpretacji ogólnej z 2009 r. przez długi czas problem z fiskusem miały jeszcze osoby posiadające odrębną własność lokalu znajdującego się w zasobach spółdzielni. Organy podatkowe nadal domagały się od nich podatku od zwrotu wydatków remontowych. Minister finansów rozwiązał ostatecznie tę kwestię niespełna rok temu, wydając kolejną interpretację ogólną z 16 października 2013 r. (nr DD3/033/184/CRS/13/RD-94536/13).