Urząd skarbowy będzie zwracał bez zwłoki część podatku od transakcji, które nie budzą wątpliwości. Wstrzyma jedynie zwrot tej, która jest wątpliwa - informuje Jacek Kapica, wiceminister finansów, szef administracji podatkowej.

Po aferach, m.in. złomowej, które dotyczyły wyłudzeń milionów złotych zwrotu VAT, urzędnicy zaczęli baczniej przyglądać się przedsiębiorcom występującym o zwrot tego podatku. Przedłużające się kontrole powodują jednak, że część firm traci w tym czasie płynność i upada. Czy resort finansów zamierza rozwiązać ten problem?

Od pewnego czasu analizujemy ten temat na skutek docierających do nas sygnałów od przedsiębiorców, posłów i z mediów. Z drugiej strony nie można zapominać o nadużyciach w związku ze zwrotami podatku. Dostrzegła je również Najwyższa Izba Kontroli. Nadużycia powodują, że baczniej przyglądamy się wnioskom o zwrot, a to skutkuje wydłużaniem terminów. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dotyka to również uczciwych przedsiębiorców oraz tych, u których tylko część transakcji może budzić wątpliwości urzędu.