Spółka, która w zamian za dług wobec samorządowego fiskusa odda gminie prawo do użytkowania wieczystego gruntu, musi rozliczyć z tego tytułu podatek od towarów i usług – wyjaśnił dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
Wniosek o interpretację podatkową złożyła gminna spółka, która zalegała z podatkiem od nieruchomości. Dług z tego tytułu na rzecz samorządu postanowiła uregulować zgodnie z trybem określonym w art. 66 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Przepis ten pozwala na wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wobec gminy poprzez oddanie jej własności rzeczy lub praw majątkowych.
Spółka uważała, że taka transakcja nie powinna podlegać VAT. Argumentowała, że nie dokonuje w ten sposób odpłatnej dostawy towarów, tylko reguluje swoje zobowiązanie podatkowe.
Dyrektor izby skarbowej był przeciwnego zdania. Wyjaśnił, że także taki szczególny tryb regulowania długów wobec fiskusa jest objęty VAT. Dojdzie bowiem do odpłatnej dostawy gruntu na rzecz gminy, gdzie wynagrodzeniem dla spółki będzie darowana jej kwota niezapłaconego wcześniej podatku.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 czerwca 2014 r. (nr ITPP1/443-297/14/AP)