Z raportu wynika, że po raz pierwszy od siedmiu lat spada wartość tzw. luki w VAT, która zmniejszy się o blisko 5 miliardów złotych w stosunku do ubiegłego roku. Spadek ten wynika w dużej mierze z wprowadzenia w ostatnim czasie nowych rozwiązań w zakresie zwalczania nadużyć gospodarczych w zakresie podatku od towarów i usług.

Jak wylicza PwC, prognozowana wartość luki w VAT wyniesie w tym roku ok. 42 mld złotych, czyli około 2,5% PKB, podczas gdy w rok temu było to odpowiednio 46,8 mld złotych i 2,9% PKB. Najniższą wartość Polska odnotowała przed siedmioma laty, kiedy luka w VAT wynosiła 0,6% PKB - wynika z przedstawionego dziś raportu. Jego autorzy podkreślają, że gdyby udało się ten sukces powtórzyć, redukcja wyłudzeń do poziomu z 2007 roku może przynieść budżetowi państwa ok. 31,5 mld złotych dodatkowych wpływów, co jest kwotą prawie równą planowanemu budżetowi Ministerstwa Obrony Narodowej na obecny rok.

Mimo że jest lepiej to na tle Unii Europejskiej Polska wciąż plasuje się w dolnej części rankingu pokazującego skalę wyłudzeń w VAT - większe kłopoty według danych z 2012 roku ma jedynie 7 państw: Czarnogóra, Włochy, Grecja, Łotwa, Litwa, Słowacja i Rumunia.

By zmienić tę sytuację w naszym kraju autorzy raportu postulują podjęcie zakrojonych na szeroką skalę działań o charakterze systemowym, prewencyjnym i długofalowym, które utrudnią lub wręcz uniemożliwiają powstawanie nadużyć już na etapie samej transakcji.