Fiskus nie pobierze podatku od pomocy przyznawanej w ramach bonów wydawanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Taką zmianę zapowiadał w październiku w Sejmie wiceminister finansów Jacek Cichoń.
Zwolnienie będzie obejmowało przychody uzyskane od początku 2014 r. do końca 2015 r. Będzie dotyczyć m.in. przyznawanego w ramach bonu ryczałtu na zasiedlenie. Przysługuje on osobie bezrobotnej do 30. roku życia, która podjęła np. prace poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.
PIT nie będzie też pobierany od ryczałtu na przejazdy i na zakwaterowanie otrzymanego w ramach innego bonu – szkoleniowego. Nie będzie także podatku od kwot na dojazdy przyznawanych w ramach bonu stażowego.
Oba te bony (szkoleniowy i stażowy) mogą być przyznane bezrobotnym do 30. roku życia. W ramach pierwszego z nich finansowane są koszty kursów, niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych, a także zakwaterowania i przejazdów. Obecnie dofinansowanie do tych dwóch ostatnich nie jest zwolnione z podatku. Objęte są nim tylko szkolenia i badania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 ustawy o PIT.
Z kolei bon stażowy jest gwarancją półrocznego stażu u pracodawcy. W tym przypadku są finansowane koszty przejazdu i badań lekarskich, ale obecnie tylko te ostatnie są zwolnione z PIT.
Z projektu wynika, że absolwenci centrów oraz klubów integracji społecznej nie będą płacić podatku od środków przyznanych przez starostę z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Dziś art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT przewiduje takie zwolnienie jedynie dla bezrobotnych.
Przedłużone zostanie na lata 2014 i 2015 zwolnienie z PIT dla świadczeń dla bezrobotnych i poszukujących pracy, przyznawanych w ramach programów specjalnych, o których mówi ustawa o promocji zatrudnienia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.). W 2013 r. podatek od takich świadczeń nie był pobierany na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 12 września 2013 r. (Dz.U. poz. 1123).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w konsultacjach