Taką zmianę zapowiadał w październiku w Sejmie wiceminister finansów Jacek Cichoń.
Reklama
Zwolnienie będzie obejmowało przychody uzyskane od początku 2014 r. do końca 2015 r. Będzie dotyczyć m.in. przyznawanego w ramach bonu ryczałtu na zasiedlenie. Przysługuje on osobie bezrobotnej do 30. roku życia, która podjęła np. prace poza miejscem dotychczasowego zamieszkania.

Reklama
PIT nie będzie też pobierany od ryczałtu na przejazdy i na zakwaterowanie otrzymanego w ramach innego bonu – szkoleniowego. Nie będzie także podatku od kwot na dojazdy przyznawanych w ramach bonu stażowego.
Oba te bony (szkoleniowy i stażowy) mogą być przyznane bezrobotnym do 30. roku życia. W ramach pierwszego z nich finansowane są koszty kursów, niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych, a także zakwaterowania i przejazdów. Obecnie dofinansowanie do tych dwóch ostatnich nie jest zwolnione z podatku. Objęte są nim tylko szkolenia i badania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 118 ustawy o PIT.
Z kolei bon stażowy jest gwarancją półrocznego stażu u pracodawcy. W tym przypadku są finansowane koszty przejazdu i badań lekarskich, ale obecnie tylko te ostatnie są zwolnione z PIT.
Z projektu wynika, że absolwenci centrów oraz klubów integracji społecznej nie będą płacić podatku od środków przyznanych przez starostę z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. Dziś art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT przewiduje takie zwolnienie jedynie dla bezrobotnych.
Przedłużone zostanie na lata 2014 i 2015 zwolnienie z PIT dla świadczeń dla bezrobotnych i poszukujących pracy, przyznawanych w ramach programów specjalnych, o których mówi ustawa o promocji zatrudnienia (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.). W 2013 r. podatek od takich świadczeń nie był pobierany na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 12 września 2013 r. (Dz.U. poz. 1123).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych w konsultacjach