Najlepsze urzędy skarbowe w Polsce? W Lesznie, w Krasnymstawie, Białymstoku, Lubaczowie i warmińsko-mazurski w Olsztynie. Zwyciężyły w klasyfikacji generalnej XI rankingu, który opracowaliśmy pod patronatem Ministerstwa Finansów
Najlepsze urzędy skarbowe klasyfikacja generalna / Dziennik Gazeta Prawna
Laureatów wyłoniliśmy w czterech grupach: małe urzędy, czyli te, które mają nie więcej niż 60 pracowników, średnie (zatrudniające maksymalnie 130 osób) i duże. Dodatkowo ocenialiśmy US wyspecjalizowane, czyli takie, które obsługują tylko większych podatników.
Tak jak w poprzednim roku ocenialiśmy skuteczność (nieomylność) i efektywność (pracowitość) urzędów, a następnie ułożyliśmy klasyfikację generalną.
W kategorii efektywność urzędy mogły otrzymać maksymalnie 130 punktów, w kategorii skuteczność – 140. Suma punktów zdecydowała o miejscu w klasyfikacji generalnej.
Analizując efektywność, wzięliśmy pod uwagę dodatkowe kryterium (liczba podatników przypadających na jednego urzędnika).

Zwycięskie urzędy

W grupie dużych urzędów w kategorii efektywność i w zestawieniu generalnym wygrał I US w Białymstoku. Okazał się najlepszy, jeżeli chodzi o skuteczność egzekucji. Wyniosła ona prawie 59 proc., co oznacza, że tyle tytułów wykonawczych udało się urzędnikom załatwić. Kolejny pod tym względem urząd zanotował 54 proc., a najgorszy zaledwie 22 proc.
Najbardziej skutecznym (nieomylnym) dużym urzędem okazał się natomiast US w Chorzowie.
W grupie średnich urzędów skarbowych najlepszy okazał się US w Lesznie. Wygrał zarówno w kategorii skuteczność, jak i w zestawieniu generalnym. Wszystkie noty składające się na ocenę skuteczności okazały się w jego przypadku wysokie (choć żadna nie była najwyższa). Zaledwie 0,16 proc. postępowań prowadzonych przez ten urząd zostało umorzonych (w przypadku najgorszego pod tym względem średniego US było tak w aż 97 proc. postępowań). Rozstrzygnięcia naczelnika okazały się też prawidłowe – dyrektor izby skarbowej uchylił niespełna 0,12 proc. z nich.
Z kolei najbardziej efektywny okazał się US w Bartoszycach. Skuteczność egzekucji wyniosła w jego przypadku ponad 63 proc., podczas gdy kolejnego urzędu sięgnęła 56 proc., a najgorszego pod tym względem 27 proc.
Wśród małych urzędów skarbowych zwyciężyły ex aequo US w Lubaczowie i US w Krasnymstawie. Przy czym ten drugi okazał się najbardziej efektywny (zwycięzca zeszłorocznego rankingu dziesięciolecia), a najwyższą skutecznością może się poszczycić US w Wieruszowie. Uzyskał najwyższe noty zarówno, jeżeli chodzi o zasadność postępowań (wszystkie zakończyły się decyzjami), jak i prawidłowość rozstrzygnięć (żadnej decyzji naczelnika nie uchylił dyrektor IS). Tak samo było w przypadku urzędów w Lubaczowie (drugie miejsce) i Opolu Lubelskim (trzecie miejsce). Dlatego o kolejności urzędów w tym zestawieniu zadecydowała skuteczność finansowa (kwoty, które wpłynęły do urzędu, w przeliczeniu na etat).
W tym roku bardzo dobrze wypadł też Warmińsko-Mazurski US w Olsztynie. Wśród urzędów wyspecjalizowanych został zwycięzcą zarówno w zestawieniu generalnym, jak i w kategorii efektywność. Z kolei I Śląski US w Sosnowcu okazał się w tej grupie najbardziej skuteczny.

Wyniki izb

W oddzielnym zestawieniu oceniliśmy 16 izb skarbowych. W klasyfikacji generalnej maksymalnie mogły one uzyskać 90 punktów: 40 za efektywność i 50 za skuteczność.
Tak jak w zeszłym roku w kategorii efektywność najlepsza okazała się Izba Skarbowa w Białymstoku. Najszybciej załatwiała odwołania od decyzji urzędów skarbowych – średnio w ciągu 73 dni (izba, która wypadła pod tym względem najgorzej, potrzebowała na to 185 dni).
Najbardziej skuteczna okazała się IS w Szczecinie. Wojewódzki sąd administracyjny uchylił jedynie 0,5 proc. wydanych przez nią decyzji (w przypadku najgorzej wypadającej pod tym względem izba było to prawie 14 proc.). Z kolei w generalnej klasyfikacji na pierwszym miejscu znalazła się IS w Kielcach.