Nie 8, ale 23 proc. powinien wynosić podatek od wyrobów ppoż. Stosując preferencje, Polska narusza unijne regulacje – uznał wczoraj TSUE
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przypomniał, że zgodnie z dyrektywą VAT państwa członkowskie muszą stosować do dostawy towarów lub sprzedaży usług stawkę podstawową (nie niższą niż 15 proc.). Stawka obniżona wchodzi w grę, ale tylko w przypadkach określonych w załączniku do dyrektywy. – Jednak towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej nie należą do żadnej z kategorii wymienionych w tym załączniku – stwierdził TSUE.

Kłopoty finansowe będą większe