Ambulanse zostaną zwolnione z daniny – na taką zmianę przystała wczoraj Rada Ministrów, akceptując założenia do dużej nowelizacji ustawy akcyzowej.
Aby jednak pojazdy korzystały z preferencji, będą musiały posiadać cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Dodatkowo w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1 powinny być określone jako ambulanse ratunkowe (typ B) bądź ruchome jednostki intensywnej opieki medycznej (typ C).
Dziś pojazdy sanitarne wykorzystywane w ratownictwie medycznym sklasyfikowane są pod pozycją CN 8703, która obejmuje samochody osobowe do przewozu osób. Dlatego urzędy celne pobierają podatek. Nie trzeba go natomiast płacić od samochodów przeznaczonych dla straży pożarnej czy policji, ponieważ są one uznawane za pojazdy specjalistyczne.
Na taką zmianę w przepisach czekają już od dawna polscy producenci karetek.
Na korzystne rozwiązanie mogą liczyć też sprzedawcy oleju opałowego. Wyższa stawka akcyzy na ten produkt, zgodnie z projektem założeń, ma być stosowana dopiero wówczas, gdy nie tylko w oświadczeniu nabywcy będą błędy, ale jednocześnie urzędy ustalą (np. w trakcie kontroli), że paliwa nie zostały użyte do celów opałowych albo nie zostanie ustalony nabywca. Dziś wystarczy jeden błąd na oświadczeniu o przeznaczeniu oleju do celów opałowych, by sprzedawca musiał zapłacić akcyzę według sankcyjnej stawki.
Projekt zawiera też wiele zmian mających ułatwić działalność innych przedsiębiorców. Chodzi m.in. o regulacje dotyczące warunków magazynowania wyrobów akcyzowych (w jednym składzie podatkowym będzie można magazynować rzeczy o różnym statusie podatkowym: objęte i nieobjęte akcyzą). Zniesiony ma być też odrębny druk INF (informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym).
Ustawodawca chce też włączyć do ustawy regulacje pomocne w walce z nielegalnym obrotem suszem tytoniowym. Dlatego wprowadzony ma zostać obowiązek rejestracji i składania zabezpieczenia akcyzowego przez pośredniczące podmioty tytoniowe.
Nowe przepisy mają wejść w życie 30 czerwca 2015 r.
Etap legislacyjny
Założenia do projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw – przyjęte przez rząd