Unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał część skargi Komisji Europejskiej na Polskę. Zarzuty dotyczyły stosowania obniżonej stawki VAT na niektóre rodzaje sprzętu medycznego i niektóre produkty farmaceutyczne.

Komisja Europejska zaskarżyła Polskę do Trybunału uznawszy, że nasz kraj stosuje obniżoną stawkę VAT na produkty, które nie są objęte unijną dyrektywą w tej sprawie.

Chodzi o sprzęt medyczny i pomocniczy, który nie jest przeznaczony tylko dla osób niepełnosprawnych oraz o produkty farmaceutyczne, które nie służą wyłącznie do celów związanych z ochroną zdrowia, antykoncepcji czy higieny osobistej. Sędziowie przychylili się jednak tylko do części zarzutów Brukseli. Ich zdaniem, polskie prawo wykracza poza unijne przepisy m.in. w przypadku soczewek kontaktowych i okularowych, które nie są stosowane do korekty wzroku. Wbrew zarzutom Komisji Polska może za to stosować obniżoną stawkę VAT na przykład na środki odkażające czy środki używane w uzdrowiskach.