Które subwencje, dotacje bądź dopłaty należy ująć w podstawie opodatkowania dostarczanych towarów lub świadczonych usług?
Podstawą opodatkowania w VAT jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą z tytułu sprzedaży podatnik otrzymał lub ma otrzymać (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Przy czym obejmuje to płatności otrzymane (lub należne) nie tylko od nabywcy towaru lub usługi, ale także od osoby trzeciej. Do podstawy opodatkowania włącza się także inne wymienione przez ustawodawcę elementy, w tym również otrzymane przez podatnika dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, ale tylko wówczas, gdy mają one bezpośredni wpływ na cenę towarów lub usług sprzedawanych i świadczonych przez podatnika. To niezmiernie istotne zastrzeżenie, bo choć omawiana zasada funkcjonuje w polskim systemie od wielu lat, to podatnicy często włączają do podstawy opodatkowania wszelkie otrzymane dopłaty czy dotacje. Tymczasem nie ulega wątpliwości, że dopłaty, subwencje itp. powinny być ujęte w podstawie opodatkowania dostarczonych towarów i usług wyłącznie wtedy, gdy mają one bezpośredni wpływ na cenę towarów lub usług.
Typowym przykładem takiego bezpośredniego wpływu na cenę jest sytuacja, w której dany podmiot przekazuje podatnikowi świadczącemu usługi w zakresie kultury określoną kwotę, by wpłynąć na obniżkę cen biletów dla publiczności. W konsekwencji podatnik otrzymuje tę kwotę z tytułu świadczenia usługi, mimo że od nabywcy otrzymuje tylko część ceny.
Natomiast wszelkie pozostałe dopłaty, dotacje itp., które w ogóle nie mają wpływu na ceny oferowanych towarów lub usług albo mają jedynie wpływ pośredni, nie powinny być włączane do podstawy opodatkowania dostarczanych towarów i świadczonych usług. Nie ma więc żadnego powodu, aby doliczać do podstawy opodatkowania np. dotację do dokonywanych przez podatnika inwestycji czy kosztów jego działań marketingowych, ponieważ jej wpływ na cenę dostarczanych towarów czy świadczonych usług może mieć najwyżej charakter pośredni. Podatnik, który otrzymuje subwencje, dotację bądź dopłaty, powinien więc każdorazowo ustalić to, czy i jaki mają one wpływ na cenę jego towarów bądź usług.