Spytało o to Stowarzyszenie Użytkowników Parkingu, które podzieliło opłatę pobieraną od swoich członków i uważało, że musi odprowadzać VAT tylko od wpłaty za świadczenie usług parkingowych. Natomiast składki członkowskie i wpisowe są nieopodatkowane, bo wpłacając je, członkowie nie mają żadnych roszczeń względem stowarzyszenia. Zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.
Reklama
– Uznanie części przychodów za zwolnione z opodatkowania ma swoje konsekwencje w zakresie podatku naliczonego – przypomina Roman Namysłowski, partner i doradca podatkowy w Crido Taxand. Wyjaśnia, że wskutek tego podatnik traci prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego bezpośrednio z czynnościami generującymi obroty zwolnione. Natomiast do tych związanych pośrednio trzeba stosować odliczenie oparte na strukturze sprzedaży.
Ekspert przypomina też, że na gruncie VAT funkcjonuje klauzula obejścia prawa, mimo jej braku w przepisach.
– Jeżeli podjęte przez podatnika działania mają na celu uzyskanie korzyści podatkowej, która dodatkowo jest sprzeczna z celami dyrektywy, to organ zgodnie z wyrokami TSUE ma prawo pominąć konsekwencje takiego działania – przestrzega ekspert.
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 2 listopada, nr IPTPP1/4512-485/15-4/MW.