Absurd? Może i tak, ale nie w świetle projektu nowej ustawy o VAT. Zastanawiam się, kto po lekturze art. 289 miałby się zdecydować na split payment. Bo że będzie musiał założyć w banku osobny rachunek i upoważnić naczelnika urzędu skarbowego do wyłącznego i nieodwołalnego dysponowania pieniędzmi zgromadzonymi na tym rachunku – nie ulega wątpliwości.
Wyłączne dysponowanie ma polegać na tym, że organ będzie mógł udzielić zgody na przeznaczenie środków z rachunku na inne cele niż zapłata podatków. W prawie podatkowym słowo „może” znaczy wiele. Najlepiej wiedzą o tym ci, którzy starali się o umorzenie zaległości podatkowej lub rozłożenie zapłaty podatku na raty. Orzecznictwo jest pełne wyroków, w których sąd oddalił skargę podatnika, bo stwierdził, że art. 67a ordynacji podatkowej jest przepisem uznaniowym – właśnie ze względu na użyte w nim sformułowanie „organ może”.