Od 1 kwietnia 2014 r. sprzedaż samochodu osobowego przed upływem pięciu lat od nabycia uprawnia do zwiększenia VAT naliczonego. Z uprawnienia tego skorzysta nawet ten, kto dokonał zakupu jeszcze przed tą datą. W odmiennej sytuacji będzie zaś podatnik, który przed 1 kwietnia 2014 r. nie tylko pojazd kupił, ale i sprzedał. Ten powinien wręcz oddać część tego, co już odliczył. Tak zdecydował Naczelny Sąd Administracyjny, choć jeden z sędziów miał odmienne zdanie. Skąd ta kontrowersja?
Naczelny Sąd Administracyjny zajął się skutkami sprzedaży samochodu osobowego przed 1 kwietnia 2014 r. Wtedy taka sprzedaż była zwolniona z VAT. W wyroku z 2 lipca 2015 r. (sygn. akt I FSK 757/14) NSA orzekł, że nie może być tak, iż podatnik, który korzystał ze zwolnienia, zyska dodatkowo na odliczeniu podatku naliczonego. Powołał się przy tym na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 28 listopada 2013 r. (sygn. akt C-319/12) w sprawie MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu, sp. komandytowa.
Naliczony w górę