Przedsiębiorca, który nie prowadzi ewidencji przebiegu samochodów demonstracyjnych, nie odejmie 100 proc. podatku naliczonego zapłaconego przy ich zakupie i eksploatacji – orzekł łódzki WSA.
Chodziło o spółkę, która zajmowała się sprzedażą detaliczną pojazdów osobowych. Nabyła ona w celach demonstracyjnych kilkanaście pojazdów, dzięki czemu klienci mogliby wykonywać próbne jazdy. Spółka sądziła, że może odliczyć 100 proc. VAT zapłaconego w cenie wydatków związanych z zakupem i eksploatacją tych aut. W wewnętrznym regulaminie zastrzegła bowiem, że nie mogą być one używane przez handlowców do celów prywatnych. Nie prowadziła ich ewidencji przebiegu, bo uważała, że w świetle art. 86a ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT nie jest to konieczne, skoro samochody są przeznaczone wyłącznie do odsprzedaży. Podkreślała, że auta będą wykorzystywane w celach demonstracyjnych maksymalnie przez kilka–kilkanaście miesięcy. Potem będą zawsze przeznaczone jedynie do odsprzedaży.
Dyrektor izby skarbowej był innego zdania. Stwierdził, że chcąc odliczyć 100 proc. VAT, należy dla pojazdów demonstracyjnych prowadzić ewidencję przebiegu. Wprawdzie są one towarem handlowym, jednak czasowo służą także innym celom; potencjalny klient może sprawdzić możliwości techniczne pojazdu, komfort jazdy, osiąg auta itp. Samochód nie jest więc przeznaczony wyłącznie do odsprzedaży – uznał dyrektor izby.
Takiego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Podkreślił, że samochód demonstracyjny z samej definicji nie jest przeznaczony wyłącznie do odsprzedaży. Podatnik, który chce skorzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji, musiałby w ogóle nie używać takich aut do jakiegokolwiek innego celu – orzekł sąd. W przeciwnym razie musi prowadzić dla nich ewidencję przebiegu, zgodnie z art. 86a ust. 4 ustawy o VAT.
Sąd przywołał także inne wyroki potwierdzające jego stanowisko, w tym m.in. WSA w Krakowie z 9 marca 2016 r. (sygn. akt I SA/Kr 1959/15).
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 4 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Łd 199/16.