Jednolity Plik Kontrolny (JPK) dla części przedsiębiorstw zacznie obowiązywać już od 1 lipca. Wprowadzone we wrześniu 2015 roku zmiany w ordynacji podatkowej przewidują nową metodę kontroli skarbowej zobowiązującą podatników do przekazywania fiskusowi danych w formie elektronicznej.

Czym jest JPK?

Resort finansów tłumaczy, że Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych, tworzonym z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych na potrzeby organów skarbowych. Sam pomysł wprowadzenia takiej formy kontroli wzorowany jest na doświadczeniach innych państw UE tj. Austria, Belgia, Litwa czy Portugalia. O tym, czy w Polsce także JPK stanie się przełomem w informatyzacji administracji podatkowej, zadecyduje sprawność wdrażania nowych procedur przez przedsiębiorców.