O tym, kiedy przedsiębiorca zagraniczny ma przesyłać dane w formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), decydują nie tylko przychody, aktywa i zatrudnienie w Polsce – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na petycję jednej z firm doradczych.
Od lipca br. duzi przedsiębiorcy mają obowiązek przesyłania danych w formacie JPK na żądanie organów podatkowych i dostarczania im w ten sam sposób, co miesiąc, bez wezwania, danych z ewidencji VAT.

Polecany produkt: Jednolity plik kontrolny>>>

Dla pozostałych przedsiębiorców konieczność cyklicznego przekazywania danych z ewidencji VAT pojawi się od 1 stycznia 2017 r., a w przypadku mikroprzedsiębiorców – od 1 stycznia 2018 r. Natomiast obowiązek przesyłania w ten sposób pozostałych danych, na żądanie urzędu, został im odroczony do 1 lipca 2018 r. O tym, jak przygotować firmę do wdrożenia JPK przeczytasz tu >>>
Reklama
O tym, czy przedsiębiorca jest duży, średni, mały czy jest mikroprzedsiębiorcą, decydują kryteria z ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).
Wątpliwości dotyczyły tego, jak liczyć te kryteria w stosunku do podmiotów zagranicznych. Wiele z nich nie angażuje w Polsce dużych zasobów i nie zatrudnia wielu pracowników.

Reklama
Teraz Ministerstwo Finansów ponownie wyjaśniło, że podmioty zagraniczne zarejestrowane w Polsce wyłącznie na potrzeby VAT, które nie mają w naszym kraju stałego miejsca prowadzenia działalności, są objęte obowiązkiem przekazywania danych w formacie JPK na równi z podmiotami polskimi. Resort wyjaśnił też, że progi określone w tej ustawie odnoszą się do całej działalności gospodarczej, a nie do określonego obszaru w kraju lub za granicą, na którym przedsiębiorca prowadzi część swojej działalności. –- Przepisy nie zawierają w tym zakresie żadnego ograniczenia, które uzasadniałoby odmienne twierdzenie – podkreślił.
Zdaniem MF przepisy w tym zakresie są na tyle jasne, że nie ma potrzeby ich nowelizacji.
Podobne stanowisko odnośnie do zagranicznych podmiotów znalazło się w odpowiedziach MF z 19 maja br. na najczęstsze pytania przedsiębiorców. Resort finansów wyjaśnił wtedy, że obowiązek przesyłania JPK dotknie nawet zagranicznego przedsiębiorcę, który wystawi w Polsce jedną fakturę. Wystarczy, że cała jego działalność (także ta prowadzona poza granicami naszego kraju) spełni kryteria określone w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej.
Odpowiedź z 7 lipca 2016 r. Honoraty Łopianowskiej, dyrektora departamentu reformy administracji podatkowej w Ministerstwie Finansów, nr PK4.056.1.20 16