Połączenie organów ułatwi walkę z wyłudzeniami VAT – mówili przedstawiciele resortu finansów podczas gali XIII Rankingu Urzędów Skarbowych DGP.
Uczestnicy gali dyskutowali na temat reformy organów podatkowych, skarbowych i celnych oraz utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej. Przepisy ustawy o KAS i ustawy zmieniającej zostały opublikowane 2 grudnia i wówczas izby skarbowe przekształciły się w izby administracji skarbowej. Większość przepisów ma jednak obowiązywać od 1 marca 2017 r. Wówczas zostanie wdrożona nowa struktura administracji. Dziś mamy izby i urzędy skarbowe, urzędy kontroli skarbowej oraz izby i urzędy celne. Po reformie będziemy mieli izby administracji skarbowej, którym będą podlegały urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe.
Urzędy skarbowe będą pełniły analogiczne funkcje do dzisiejszych urzędów skarbowych i celnych – w zakresie podstawowej realizacji zadań i obsługi podatników. Będą też odpowiedzialne za kontrole i prowadzenie czynności sprawdzających.
Z kolei urzędy celno-skarbowe będą się zajmowały podmiotami wyselekcjonowanymi do kontroli na bazie analizy ryzyka. Ich działania będą skierowane na oszustwa podatkowe albo uniknięcie opodatkowania.
Podczas debaty reprezentanci resortu finansów przekonywali, że reforma była koniecznością. A dotychczasowe struktury nie pozwalały na efektywną walkę z wyłudzeniami.
– Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Komisja Europejska wskazały na niedoskonałości polskiego systemu – podkreślała Honorata Łopianowska, były dyrektor departamentu reformy administracji skarbowej w MF, mianowana na sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wyjaśniła, że MFW wytknął Polsce rozdrobnioną i nieefektywną strukturę administracji.
Z kolei Paweł Cybulski, dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, dodał, że w sytuacji rozproszenia organów trudno jest walczyć z oszustwami podatkowymi, które mają coraz bardziej wyrafinowany charakter. Wyjaśnił, że jednym z dotychczasowych problemów była komunikacja między trzema różnymi organizacjami, którymi zarządzają inne osoby. Po reformie nie będzie już tego problemu.
– Będzie można podejmować szybkie i niestandardowe, zgodne z prawem akcje, które zaskoczą przestępców – pokreślił. Dodał, że już dziś prowadzone są wspólne działania przeciw oszustom, które przynoszą znaczne efekty finansowe, ale po 1 marca będą one normą. Paweł Cybulski przypomniał też, że obecnie luka podatkowa szacowana jest na 40–50 mld zł.
– Jeżeli uda się spełnić założenia reformy, skorzystają na tym uczciwi przedsiębiorcy – stwierdziła Agnieszka Tałasiewicz, partner w zespole postępowań podatkowych i sądowych w dziale doradztwa podatkowego EY. Wyjaśniła, że oni również tracą na działalności oszustów. Podkreśliła jednak, że organy KAS muszą działać obiektywnie, aby w walce z wyłudzeniami nie stracili przedsiębiorcy działający zgodnie z prawem.
Przedstawiciele resortu zapewnili jednak, że takie podmioty będą kontrolowane przez urzędy skarbowe. Z kolei podmioty wyłudzające podatki będą kontrolowane przez urzędy celno-skarbowe.
Honorata Łopianowska wyjaśniła, że funkcje dzisiejszego wywiadu skarbowego będą wykonywały osoby zatrudnione w Służbie Celno-Skarbowej, które będą wyposażone w uprawnienia do czynności operacyjno-rozpoznawczych. – Będą jednak wzmocnione o kompetencje przysługujące obecnej Służbie Celnej, które dziś częściowo się krzyżują z kompetencjami kontroli skarbowej – wyjaśniła Honorata Łopianowska.
– Połączenie kompetencji wyposaża organy w potężne narzędzie, z którego trzeba korzystać z rozwagą. Dobrze wykorzystane może uczynić tę służbę bardziej efektywną – stwierdził Michał Goj, dyrektor w zespole postępowań podatkowych i sądowych w dziale doradztwa podatkowego EY. Dodał też, że sama idea utrzymania dwóch trybów kontrolnych może mieć uzasadnienie. Inaczej bowiem powinni być kontrolowani podatnicy, którzy funkcjonują i odprowadzają podatki, a inaczej ci, którzy działają nielegalnie. – Obszar stosowania kontroli nie wynika jednak z ustawy – powiedział.
Według Michała Goja niepokoić może ograniczony tryb odwoławczy od decyzji urzędów celno-skarbowych zarówno w kontekście pełnej, dwukrotnej analizy sprawy, jak i spójności orzecznictwa w sprawach podatkowych. Przepisy bowiem przewidują odwołanie do tego samego organu, który wydał decyzję.
Po debacie nastąpiło wręczenie nagród. W zestawieniu generalnym najlepsze okazały się: Urząd Skarbowy w Mońkach (mały), US w Suwałkach (średni), US w Ostrowie Wielkopolskim (duży) i II Mazowiecki US w Warszawie (wyspecjalizowany).
Pierwsze miejsce wśród izb skarbowych w zestawieniu generalnym zajęła izba w Białymstoku.