Przepisy dotyczące rozliczania VAT przy powtarzalnych dostawach towarów stały się martwe – uważają eksperci, komentując niedawne wyroki sądów i interpretacje podatkowe.

To problem firm, które w niewielkich odstępach czasu dostarczają towar jednemu kontrahentowi. Chciałyby traktować transakcje zbiorczo i rozliczać je łącznie w umówionych odstępach czasu, na podstawie jednej faktury.

Wydawało się, że na taki korzystny dla firm scenariusz pozwala art. 19a ust. 4 ustawy o VAT. Wynika z niego, że dostawę, dla której ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń, uznaje się za wykonaną z upływem okresu, do którego odnoszą się te płatności lub rozliczenia. Ta sama zasada rozliczania podatku obowiązuje w przypadku usług (art. 19 ust. 3 ustawy o VAT).