Odniesienie obowiązku podatkowego do momentu wykonania usługi oznacza, że podmiot wystawiający fakturę na opłatę licencyjną będzie często w sytuacji niemal automatycznej zaległości podatkowej - mówi Tomasz Michalik doradca podatkowy, partner w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy i jeden z pełnomocników w sprawie C-37/16 SAWP.
Wyrok TSUE z 18 stycznia 2017 r. w sprawie C-37/16 SAWP, w którym trybunał zajmował się kwestią opodatkowania VAT opłat reprograficznych, wzbudził wiele emocji. Czy to były jedyne wątpliwości w zakresie VAT w rozliczeniach wynikających z prawa autorskiego?
Nie, zagadnień i obszarów wysoce kontrowersyjnych jest wiele. Opłaty reprograficzne i opłaty od czystych nośników to tylko jeden z nich. W tym przypadku sprawa dotyczyła samych fundamentów, czyli tego, czy opłata jest wynagrodzeniem z tytułu świadczenia usługi.