Jakie konsekwencje grożą nabywcy, jeśli omyłkowo przekaże on kwotę wynikającą z faktury na rachunek VAT innego podmiotu niż sprzedawca? Co grozi podmiotowi, który otrzymał tę kwotę na rachunek VAT? Co w takiej sytuacji powinien zrobić odbiorca przelewu?

Pomyłkowe przelanie pieniędzy na rachunek podmiotu innego niż wskazany na fakturze nie skutkuje solidarną odpowiedzialnością tego podmiotu na podstawie przepisów VAT. Na podmiocie takim nie ciążą żadne obowiązki podatkowe, lecz jedynie obowiązek zwrotu otrzymanej kwoty jako kwoty nienależnej. Prawidłowość tego stanowiska nie jest jednak oczywista, w związku z tym wskazane jest, aby podmioty otrzymujące pomyłkowo wpłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności niezwłocznie dokonywały zwrotu otrzymanych na rachunek VAT kwot.

Już obowiązuje split payment. Sprawdź, jakie korzyści daje stosowanie mechanizmu podzielonej płatności w VAT.