Przedsiębiorcy w deklaracji VAT-7 za lipiec pierwszy raz po wprowadzeniu split paymentu mogą wnioskować o zwrot nadwyżki podatku na rachunek VAT.Zaletą tego rozwiązania jest niewątpliwie krótki termin realizacji zwrotu. Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych potwierdziło, że 25-dniowy termin nie może być przedłużony przez naczelnika urzędu skarbowego. Przedsiębiorca nie musi także spełniać warunków dotyczących m.in. opłacenia faktur, jak w przypadku zwrotu na zwykły rachunek rozliczeniowy w terminie 25 dni.
Ze zwrotu na rachunek VAT może skorzystać również przedsiębiorca, który w ogóle nie dokonywał płatności z zastosowaniem split paymentu w danym okresie rozliczeniowym. Nie musi dołączać do deklaracji dodatkowego pisma. Zaznacza tylko w poz. 68 deklaracji VAT-7 kwadrat „tak”, co oznacza, że wnioskuje o ten zwrot i wpisuje w poz. 58 deklaracji, jaką kwotę chce uzyskać na rachunek VAT.
Zdaniem MF możliwy jest wybór tylko jednego rodzaju zwrotu. Przedsiębiorca musi wybrać, czy chce uzyskać zwrot na rachunek VAT, czy na rachunek rozliczeniowy. Dzielenie kwoty nadwyżki VAT na dwa rachunki jest niemożliwe. Gdy przedsiębiorca chce uzyskać zwrot nadwyżki na rachunek VAT, może wnioskować o zwrot:
  • całej nadwyżki na ten rachunek albo
  • części nadwyżki na ten rachunek, a pozostałą kwotę przenieść do rozliczenia na następny miesiąc albo kwartał.
Wadą tego rozwiązania jest ograniczona możliwość dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT. Przedsiębiorca opłaci z niego tylko podatek od towarów i usług z otrzymanych faktur oraz zapłaci do urzędu skarbowego należny VAT oraz ewentualne odsetki od zaległości. Innego podatku nie opłaci z tego rachunku. Może również zwracać VAT w związku w wystawioną przez niego fakturą korygującą „in minus”. Swobodnie przelewać może tylko środki między własnymi rachunkami VAT, ale tylko w ramach jednego banku.
Dlatego to rozwiązanie może być opłacalne dla przedsiębiorców, którzy korzystają ze split paymentu, opłacając faktury lub płacą VAT do urzędu.
Jeśli przedsiębiorca nie opłaca faktur w systemie split payment lub ma nadwyżki w rozliczeniu VAT, wnioskowanie o zwrot nie będzie korzystne. Aby przelać środki z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy, będzie musiał wystąpić z wnioskiem do naczelnika urzędu skarbowego, który na jego rozpatrzenie ma aż 60 dni.