Wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) zostało przyjęte przez polskich przedsiębiorców z dystansem i ostrożnością, wynika z raportu firmy doradczej EY pt. "Split payment oczami przedsiębiorców". Co prawda, ponad połowa badanych czuje się przygotowanych do wprowadzenia MPP, ale jednocześnie ponad 70% respondentów nie jest zainteresowanych wdrożeniem tej formy płatności. Podzielona płatność postrzegana jest głównie przez pryzmat ograniczeń, jakie ze sobą niesie - ponad 2/3 respondentów nie ocenia tego instrumentu korzystnie. Jednocześnie trzech na czterech podatników obawia się zamrożenia znacznych ilości ich środków finansowych na rachunku VAT.

"Instrument ukierunkowany na przeciwdziałanie szarej strefie budził ogromne emocje już na wiele miesięcy przed jego wdrożeniem. Głośno komentowano jego zalety, ograniczenia, możliwości zastosowania, wreszcie wskazywano na obciążenie podatników związane z przygotowaniem technicznym i księgowym. Wyniki naszego badania wskazują raczej na obawę przed wdrożeniem tego rozwiązania, choć, a może właśnie dlatego, że w Europie polskie rozwiązanie postrzegane jest jako pionierskie. Najpewniej podatnikom potrzeba czasu, aby z używaniem split paymentu się oswoić i zweryfikować jego realny wpływ na prowadzony biznes" - powiedział doradca podatkowy i starszy menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego EY Tomasz Wagner, cytowany w komunikacie.

Ponad połowa respondentów jest przekonana, że ich firma jest przygotowania do MPP pod kątem funkcjonalności systemu księgowego czy przeszkolenia własnego personelu. Duża część respondentów udzieliła jednak niejednoznacznej odpowiedzi w tym zakresie, co prawdopodobnie wynika z ograniczonej świadomości zasad funkcjonowania split paymentu jako rozwiązania nowego w podatkach. Stan ten będzie się najpewniej zmieniać wraz z upływem czasu. Pomimo przygotowania swoich firm do MPP pod względem systemowym, z badania wynika jednocześnie, że 70% przedsiębiorców nie jest zainteresowanych wdrożeniem tej formy płatności, podano także.

"Z badania EY wynika, że bardzo duży odsetek przedsiębiorców jest niepewny co do wchodzących w życie nowych rozwiązań. Jedynie 3% badanych firm jest 'zdecydowanie przygotowana' do stosowania metody split payment. Z pewnością wskaźniki te będą rosły z upływem czasu - warto docenić starania Ministerstwa Finansów, które w różnych formach zaczęło przybliżać i tłumaczyć podatnikom nowy mechanizm. Wielu podatników decyduje się również na organizację szkoleń i warsztatów dla firm pozwalających na poznanie MPP od strony teoretycznej i praktycznej" - dodał Wagner.

Z badania EY wynika, że ponad 85% podatników nie przewiduje, że dzięki wykorzystaniu split payment szybciej otrzyma zwrot podatku. Z uwagi na istotne ograniczenia możliwości dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT, aż 75% badanych podmiotów rozpoznaje zagrożenie zamrożenia znacznych ilości środków na tym rachunku. Pomimo zawarcia w przepisach o VAT pewnych zachęt do stosowania MPP, stosunkowo niewiele podmiotów, bo tylko 35%, deklaruje, że MPP zwiększy ich komfort odliczenia VAT, podano także.

"Zaniepokojenie ograniczeniem dostępu do gotówki jest reakcją naturalną. Warto w tym kontekście pomyśleć o możliwościach zagospodarowania środków na rachunku VAT. Uważne zaplanowanie sposobu wykorzystania tych środków dla celów dozwolonych w ustawie pozwoli na zminimalizowanie negatywnego wpływu na wskaźnik firmowych przepływów pieniężnych" - podsumował Wagner.

Raport pt. "Split payment oczami przedsiębiorców" powstał na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę CubeResearch na zlecenie EY. Badanie zostało zrealizowane w okresie czerwiec-lipiec 2018 r. na reprezentatywnej próbie 150 osób, które mają wpływ na finanse i księgowość firmy.