Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził po raz kolejny, że od odszkodowań za grunt zabrany pod budowę drogi trzeba zapłacić VAT.
Początkowo orzecznictwo NSA było inne. W wyrokach z 5 października 2018 r. (sygn. akt I FSK 1639/16) i 25 maja 2017 r. (sygn. akt I FSK 1558/15) sąd kasacyjny orzekł, że otrzymywane przez rolników odszkodowania nie muszą być pomniejszane o VAT. Uznał, że nie można twierdzić, iż rolnicy dokonują dostawy gruntów w ramach działalności (rolniczej), z tego tylko względu, że są zrejestrowanymi podatnikami VAT.
Od pewnego czasu jednak orzecznictwo się zmieniło. W wyroku z 6 grudnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 2089/16) NSA orzekł, że skoro grunt był wykorzystywany w objętej VAT działalności rolnej, to jego dostawa nie następuje w ramach zarządu majątkiem prywatnym, tylko w ramach czynności opodatkowanych. Identycznie wypowiedział się 19 marca 2019 r. (sygn. akt I FSK 347/17).