Wiążące informacje stawkowe to nadzieja podatników na zakończenie sporów o stawki VAT na towary i usługi. Dotychczas przenosiły się one do sądów, a i tak przedsiębiorcy nie mieli jasności, jak mają postępować.Firmy czekały na to od dawna