Przedsiębiorca, który ma przerwę w wykonywaniu działalności, ale dostaje faktury związane z utrzymywaniem źródła przychodów, może składać deklaracje VAT, wykazując w nich podatek naliczony – potwierdził dyrektor KIS.
Wątpliwości miał sprzedawca, który zawiesił działalność gospodarczą. Nadal jednak otrzymuje faktury za wynajem lokalu i za prąd, musi także uregulować opłatę roczną za opłatę programu komputerowego do wysyłania deklaracji VAT-7 i plików JPK.
Spytał, czy ma prawo złożyć deklaracje VAT i odliczyć podatek naliczony z faktur związanych z takimi wydatkami. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej to potwierdził, zaznaczając, że muszą to być wydatki niezbędne do utrzymania źródła przychodów.
Kwestię zawieszenia działalności gospodarczej regulują przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r., poz. 1292 ze zm.). Może ono trwać od 30 dni do 24 miesięcy. W okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może zajmować się biznesem i osiągać z niego bieżących przychodów. Nadal jednak – jak wyjaśnił dyrektor KIS – pozostaje podatnikiem. Ma zatem prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (patrz ramka).
Dyrektor KIS potwierdził, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej podatnik VAT zasadniczo nie musi składać deklaracji (nie jest zwolniony z tego obowiązku, jeśli wykona czynności opodatkowane). Podkreślił natomiast, że odliczenie VAT naliczonego jest prawem podatnika. Mimo przerwy w działalności można więc złożyć deklarację i wykazać w niej podatek naliczony do odliczenia.
Dozwolone mimo przerwy
Zgodnie z art. 25 ust. 2 prawa przedsiębiorców w okresie zawieszenia biznesu przedsiębiorca może:
■ wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
■ przyjmować należności lub regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia;
■ zbywać własne środki trwałe i wyposażenie;
■ uczestniczyć w postępowaniach (sądowych, podatkowych, administracyjnych) związanych z firmą;
■ wykonywać obowiązki nakazane przepisami;
■ osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem;
■ zostać poddany kontroli;
■ powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 23 sierpnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.392.2018.2.WN