Ruszyły testy wysyłania i odbioru Jednolitych Plików Kontrolnych VAT (JPK_VAT) w nowej formule - poinformowało w piątek PAP Ministerstwo Finansów. Testy obejmą obecne pliki JPK, jak i nowe - JPK dla rozliczeń miesięcznych i JPK dla rozliczeń kwartalnych.

Resort finansów wyjaśnił, że tzw. środowisko testowe, czyli testy wysyłania i odbioru JPK, jest dostępne pod adresem https://test-e-dokumenty.mf.gov.pl. Można tam sprawdzić poprawność przesyłania JPK przez nową bramkę. Ministerstwo podkreśliło, że przesyłane w ramach testów dane powinny być danymi fikcyjnymi i nie powinny zawierać rzeczywistych danych osobowych.

Resort poinformował, że można tam sprawdzać poprawność: wszystkich plików JPK (w tym nowych plików JPK_V7M dla rozliczeń miesięcznych i JPK_V7K dla rozliczeń kwartalnych); autoryzacji certyfikatami kwalifikowanymi (tylko pod względem działania tego procesu - nie będzie natomiast sprawdzana ważność certyfikatów) czy autoryzacji podpisem zaufanym.

MF zaznaczył, że ponieważ na środowisku testowym nie są dostępne wszystkie funkcjonalności, to trzeba pamiętać o następujących ograniczeniach: pełnomocnictwa nie będą weryfikowane, JPK nie będą mogły być podpisane danymi autoryzacyjnymi oraz zwracane Urzędowe Poświadczenia Odbioru (UPO) nie będą podpisane.

Ministerstwo Finansów przypomniało także, że nowy JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. "Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K)" - dodano.

JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy: od 1 kwietnia br. - obowiązkowo duże przedsiębiorstwa, zaś pozostałe dobrowolnie, a od 1 lipca br. - obowiązkowo wszyscy podatnicy (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

"Jeżeli małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy skorzystają z możliwości składania JPK_VAT za okresy od 1 kwietnia 2020 r. to wówczas nie będą mogli wrócić do rozliczania na wcześniejszych zasadach" - zaznaczyło MF i dodało, że od 1 lipca 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.

Resort wyjaśnił, że JPK_VAT, z deklaracją będzie dotyczyć rozliczeń VAT dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K. "Nie będzie natomiast dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14)" - dodano.

"JPK_VAT z deklaracją będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, można go wysłać do pierwszego dnia roboczego)" - zaznaczono.

Dodano, że JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE), profilem zaufanym, albo danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Resort wyjaśnił, że podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał. Oznacza to, że JPK_VAT w części ewidencyjnej za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego, część ewidencyjną za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca, a JPK_VAT część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia.

MF oceniło, że dzięki JPK_VAT przedsiębiorca zamiast – tak jak obecnie – składania odrębnie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz z załącznikami i odrębnie informacji JPK_VAT, będzie przesyłał jeden plik JPK_VAT, realizując łącznie dwa obowiązki. "Nie będzie potrzeby generowania dwóch plików, składania dwóch podpisów autoryzujących, dokonywania dwóch wysyłek i dwukrotnego oczekiwania na UPO. Zamiast dwóch czynności wystarczy jedna" - dodał resort finansów.